Regulamin - Pilegrzymka do Miłosierdzia Bożego

Przejdź do treści

Menu główne:

Regulamin

 
REGULAMIN PIELGRZYMA PIELGRZYMKI ROWEROWEJ
do
 
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
 
OŻARÓW MAZOWIECKI - ŁAGIEWNIKI
 
12-16 lipca 2018 Roku Pańskiego
 
 
1.       Pątnikiem pielgrzymki jest każdy poszukujący Prawdy, który:
·         podejmuje cel i zadania Pielgrzymki Rowerowej do Miłosierdzia Bożego: przemianę wewnętrzną, osobiste spotkanie oraz zjednoczenie z Chrystusem w Eucharystii, przez słowo Boże, pokutę i modlitwę;
·         zapisał się na pielgrzymkę, otrzymał kamizelkę i legitymację wraz z programem trasy pielgrzymki;
·         zapoznał się z regulaminem i przestrzega go na pielgrzymim szlaku,
·         jest na tyle zdrów, że przewiduje fizyczną możliwość pokonania trasy pielgrzymki rowerem (najlepiej poradzić się lekarza).
2.       Codzienna Msza święta jest centrum dnia pielgrzymkowego, gdzie pątnicy posilają się Ciałem Chrystusa – Pokarmem pielgrzymów, dającym życie i siły.
 
3.       Pielgrzymka jest aktem pokutnym, pomagającym w nawróceniu człowieka do Boga, dlatego:
·         pątnicy znoszą cierpliwie trudy związane z jazdą, noclegiem turystycznym (konieczne śpiwór i karimat), skromnym wyżywieniem zakupionym lub ofiarowanym przez mieszkańców mijanych miejscowości;
·         na czas pielgrzymki zabrania się spożywania napojów alkoholowych i palenia tytoniu;
·         zakazuje się wspólnego nocowania Sióstr i Braci;
·         jedziemy w wyznaczonej grupie, włączając się w jej program.
4.       Na pielgrzymce tworząc rodzinę Dzieci Bożych spieszymy sobie z pomocą, używając zwrotów „Siostro”, ”Bracie”.
 
5.       Na trasie jedziemy prawą stroną szosy, POJEDYNCZO, przestrzegając przepisów ruchu drogowego.
 
6.       Pielgrzymi uczestniczą w kosztach pielgrzymki.
 
7.       Bagaże oddajemy na samochód transportowy. Dostęp do bagażu możliwy jest jedynie na noclegu.
 
8.       Zabieramy z sobą dokumenty, kilka zmian bielizny osobistej, buty, płaszcz nieprzemakalny, przybory toaletowe. Zabieramy również Pismo święte, różaniec, śpiewnik pielgrzymkowy.
 
9.       Pielgrzym „Pielgrzymki do Miłosierdzia Bożego” nie jest ubezpieczony. W razie nieszczęśliwego wypadku pobiera się odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia w zakładzie pracy, na uczelni, w szkole.
 
10.   Za realizację programu duchowego odpowiada ksiądz przewodnik, zaś wszelkie inicjatywy należy uzgodnić z osobami odpowiedzialnymi za organizację grupy.
 
11.   Przewodnikiem Pielgrzymki „Do  Miłosierdzia Bożego” jest ksiądz Stanisław Zarosa SAC.
 
12.   Odpoczynki na trasie może zmieniać jedynie przewodnik i upoważniony przez niego Kierownik trasy.
 
Brat Przewodnik                    
 
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego